önceki karikatür


Ebenin .mını..

-Yirmidört sıfırdört ikibinonbir tarihinde, saat ondörtte, İstanbuldan Ankara istikamtine uçacak kk dörtyüz ellibir sefer sayılı uçak için, son üç rakamı, beş, sekiz, iki numaralı kredi kartınızdan bilet bedeli olarak yüzyirmidört türk lirası çekilecektir... Onaylıyor musunuz?
-Neyi?
-Ebenin .mını..
sonraki karikatür