önceki karikatür


Kaça bunlar?

-Kaça bunlar?
-Yirmi lira.
-Onbeş olmaz mı?
-Olur.
-On?
-Olur.
-İki?
-İki kurtarmaz abi..
-Bir?
-Olur.
sonraki karikatür